5471873425_b79f29fc4e_o.jpg
KnusP _4_lav kopi.jpg
5471873425_b79f29fc4e_o.jpg

Oppnå dine mål


Knus P kan hjelpe deg
med å oppnå dine mål

KONTAKT

SCROLL DOWN

Oppnå dine mål


Knus P kan hjelpe deg
med å oppnå dine mål

KONTAKT

KnusP _4_lav kopi.jpg

KNUS P Lederutvikling


 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNUS P Lederutvikling


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knus P Lederutvikling er grunnlagt av Pernille Mølbak. Gjennom sin ledelseskarriere i Telenor og  utvikling av oppstartsselskap har Pernille sikret betydelig vekst og resultater. Videre har Pernille gjennom en årrekke i Accenture sikret resultater og utviklet ledere og organisasjoner over hele verden. I Knus P benytter og utvikler Pernille metoder basert på anerkjente internasjonale prinsipper, bred faglig innsikt og erfaring. Hun har sterkt personlig engasjement og fokus på hvordan lederne kan sikre å oppnå resultater også ved å utnytte den digitale utviklings muligheter. Knus P Lederutvikling hjelper virksomheter med å lykkes ved å jobbe med lederne.

Knus P fungerer også som prosjektleder for prosjekter innen eller mellom virksomhetene for å identifisere og lykkes i nye forretningsområder ved å utnytte endringer i omgivelsene og den digitale utvikling. Knus P jobber med prosjekter for å oppnå FNs bærekraftsmål ved å sikre samarbeid på tvers av virksomheter og utnytte digitaliseringens muligheter.

 

CV Pernille Mølbak


Pernille Mølbak

CV Pernille Mølbak


Pernille Mølbak

New Page


New Page


Pernille Mølbak har over 20 års erfaring innen ledelse, strategi, og organisasjonsutvikling. I  Knus P hjelper hun ledere, ledergrupper og styrer med å definere og realisere nye mål. Pernille er en energisk, positiv og tydelig leder som raskt forstår utfordringene og hjelper lederne og organisasjonen med å utvikle kritiske ferdigheter og prosesser. Hun har bred bakgrunn, sterke analytiske evner, og dyp forståelse både på det forretningsmessige, organisatoriske og mellommenneskelige plan. Pernille hjelper virksomheter med å definere og realisere nye forretningsområder i takt med endringene i omgivelsene. Pernille sikrer at virksomheter forholder seg aktivt til den digitale agenda og FNs bærekraftsmål. Pernille sikrer samarbeid på tvers av virksomheter.

IMG_0120_edited.JPG

2019 Strategi, organisasjons- og lederutvikling i tillegg til å være projekteder for Nordisk intra-organisajonsprojekt med mål om å bidra til oppnå FNs bærekraftsmål.

2015-2018 Jobbet i Knus P med å utvikle strategi og nye forretningsmål for internasjonale børsnoterte organisasjoner såvel som merkevare bedrifter i Norden. Hun hjelper organisasjoner og ledere i endringsarbeidet for å professjonalisere hvordan man sikrer å få virksomheten til å jobbe på nye måter mot nye mål hvor digitaliseringen er sentral.

 2007-2015 jobbet i Accenture på tvers av bransjer med design og leveranse av ledelsesutvikling, organisasjonsutvikling og strategi. Leverte lederutvikling til globale virksomheter i hele verden.

2004-2007 Bidratt fra styre og operativ ledelse til å bygge opp selskap i Polen frem til cash-positiv organisasjon

 2002-2004 verdensomseiling med mann og barn

 1995-2002 Leder i Telenor : fra leder trainee og strategisk rådgiver til konsernledelsen, Produktdirektør i Telenor Mobil/Privat til Vice President i Mobile Future, ,

 1990-1994 IT- og strategi konsulent hos Andersen Consulting (nå Accenture), jobbet på tvers av bransjer i Norden.

  Har mer enn 20 års erfaring innen strategi, ledelse og organisasjonsutvikling, har 3 master grader samt omfattende skolering innen ledelse, coaching, pedagogikk, utdanning og didaktikk. 

Pernille er dansk, har bodd i Norge siden 1994 med norsk mann og deres 2 gutter.