5472462536_79320276cf_o.jpg
5471873265_eec607acdf_o.jpg
5471874971_36e0bbe35c_o.jpg
5472462808_eacd351e11_o.jpg
5472462536_79320276cf_o.jpg

Intro


Øvelse gjør mester

SCROLL DOWN

Intro


Øvelse gjør mester

 

Knus P Lederutvikling hjelper virksomheter med å identifisere nye mål og å oppnå disse ved å jobbe med ledere, ledergrupper og styrer.

Knus P utvikler forretningsstrategi og nye forretningsmuligheter som sikrer virksomheter spiller på lag med endringene i omgivelsene og de digitale muligheter. Knus P starter med å sikre at forretningsmål er tydelige og omforente. Dernest utvikles tiltak og programmer som sikrer at organisasjonen og ledelsen er i stand til å oppnå disse. Knus P lederutvikling jobber med ledere i deres hverdag og skreddersyr programmer ut i fra virksomhetens behov.

Ledelse handler om å oppnå resultater gjennom andre. I sin lederutvikling hjelper Knus P ledere med å fokusere på menneskene som skal gjøre jobben, i tillegg til oppgavene som skal gjøres.

I arbeidet med ledere tar Knus P lederutvikling gjerne utgangspunkt i en kartlegging av hver enkelt leder ved profiltester og spesialtilpasset 360 graders undersøkelse. Knus P legger vekt på at lederen forstår sine styrker og sine utviklingsområder, samt hvordan andre påvirkes av egne handlinger. I Knus P lederutvikling øver lederne seg i trenings-sesjoner med andre ledere og i sin hverdag. Øvelse gjør mester.

Knus P lederutvikling benytter seg av ledende metoder for læring og utvikling.

Knus P har fokus på hvordan virksomheten kan utnytte mulighetene og forholde seg aktivt til utfordringene som ligger i digitalisering. I dag må alle virksomheter forholde seg til den rivende teknologiske utviklingen, forbrukeres endrede atferdsmønstre, stadig økende innflytelse fra sosiale medier, lett tilgjengelige virtuelle samarbeidsarenaer, sømløse digitale kanaler, mulighet for å analysere store datamengder, etc. Knus P hjelper virksomheten med å adressere den digitale agenda i både strategi og virksomhetsutvikling. Videre har Knus P fokus på hvordan digitaliseringen kan være en drivkraft for å oppnå FNs bærekraftsmål. Herunder hvordan virksomheter kan jobbe i partnerskap for å få dette til.

Photography courtesy of Rhys Logan.

 
5471873265_eec607acdf_o.jpg

Hike


 Knus P starter med å sikre at din virksomhets mål og forretningsstrategi er tydelige og forankret

Hike


 Knus P starter med å sikre at din virksomhets mål og forretningsstrategi er tydelige og forankret

5471874971_36e0bbe35c_o.jpg

Ride


KNUS P sikrer at virksomheten forholder seg aktivt
til den digitale agenda og FNs bærekraftsmål

Ride


KNUS P sikrer at virksomheten forholder seg aktivt
til den digitale agenda og FNs bærekraftsmål

5472462808_eacd351e11_o.jpg

End


Knus P lederutvikling benytter seg av ledende metoder for læring og utvikling og vektlegger at ledere øver seg hver dag

Øvelse gjør mester

 

End


Knus P lederutvikling benytter seg av ledende metoder for læring og utvikling og vektlegger at ledere øver seg hver dag

Øvelse gjør mester