5472462536_79320276cf_o.jpg
5471873265_eec607acdf_o.jpg
5471874971_36e0bbe35c_o.jpg
5472462808_eacd351e11_o.jpg
5472462536_79320276cf_o.jpg

Intro


Øvelse gjør mester

SCROLL DOWN

Intro


Øvelse gjør mester

 

Knus P Lederutvikling hjelper virksomheter med å identifisere nye mål og å oppnå disse ved å jobbe med styrer, ledere og ledergrupper. i tillegg leder Knus P innovasjonsprosjekter på tvers av internasjonale virksomheter for å sikre konkurransedyktige løsninger.

Knus P utvikler forretningsstrategi og nye forretningsmuligheter som sikrer virksomheter spiller på lag med endringene i omgivelsene, de digitale muligheter og nye krav til bærekraftige løsninger. Knus P starter med å utfordre eiere og styrets intensjoner og sikre en styresammensetning og -modell som kan omsette dette i virksomheten. Heretter utarbeides tydelige og omforente forretningsmål og tiltak med styret og ledelsen for å kunne oppnå disse. Knus P lederutvikling jobber med eiere, styrer og ledere over tid i deres hverdag.

Ledelse handler om å oppnå resultater gjennom andre - fra styret som øverste ledelse, til ledergrupper og enkelt-ledere. I sin lederutvikling hjelper Knus P ledere med å bygge sterke team som kan stake ut kursen, sikre felles forståelse og motivere medarbeidere og interessenter til å gjøre det som skal til for å oppnå målet..

I arbeidet med ledere og ledergrupper tar Knus P lederutvikling gjerne utgangspunkt i en kartlegging av hver enkelt leder ved profiltester og spesialtilpasset 360 graders undersøkelse. Knus P legger vekt på at lederen forstår sine styrker og sine utviklingsområder, samt hvordan andre påvirkes av egne handlinger. I Knus P lederutvikling øver lederne seg i trenings-sesjoner med andre ledere og i sin hverdag. Øvelse gjør mester. Knus P lederutvikling benytter seg av ledende metoder for læring og utvikling.

Knus P har fokus på hvordan virksomheten kan utnytte mulighetene og forholde seg aktivt til utfordringene som ligger i digitalisering og FN’s bærekraftsmål. I dag må alle virksomheter forholde seg til den rivende teknologiske utviklingen, forbrukeres endrede atferdsmønstre og krav til bærekraftige løsninger og produkter, Knus P sikrer at dette blir bærebjelker i virksomhetens strategi og blir jobbet aktivt med fra styret til virksomhetens første linje. Knus P hjelper også virksomheter med å etablere og jobbe i innovative partnerskap på tvers av bransjer for å få dette til.

Photography courtesy of Rhys Logan.

 
5471873265_eec607acdf_o.jpg

Hike


Knus P starter med å sikre at din virksomhets mål og forretningsstrategi er tydelige og forankret fra styret til første linje

Hike


Knus P starter med å sikre at din virksomhets mål og forretningsstrategi er tydelige og forankret fra styret til første linje

5471874971_36e0bbe35c_o.jpg

Ride


KNUS P sikrer at virksomheten forholder seg aktivt
til den digitale agenda og FNs bærekraftsmål

Ride


KNUS P sikrer at virksomheten forholder seg aktivt
til den digitale agenda og FNs bærekraftsmål

5472462808_eacd351e11_o.jpg

End


Knus P lederutvikling benytter seg av ledende metoder for læring og utvikling av mennesker og team og vektlegger at ledere øver seg hver dag

Øvelse gjør mester

End


Knus P lederutvikling benytter seg av ledende metoder for læring og utvikling av mennesker og team og vektlegger at ledere øver seg hver dag

Øvelse gjør mester